Aktualne wydarzenia

Poniżej galeria zdjęć z ostatnich spotkań,które odbyły się w naszej remizie OSP:


 • Warsztaty:
kliknij , aby obejrzeć zdjęcia >>klik<<  
 • Mikołaj:

kliknij , aby obejrzeć zdjęcia >>klik<<


Autorki zdjęć: Julia Mańka :)
Emilia Szuba :)
Warsztaty plastyczne


·
3 grudzień 2016 (sobota) godzina 15 , zapisy: Monika Piłat 693-977-596 (liczba miejsc ograniczona)

Warsztaty kulinarne

·
10 grudzień 2016 (sobota) godzina 12 , zapisy: Monika Piłat 693-977-596 (liczba miejsc ograniczona)Spotkanie z Mikołajem

·
11 grudzień 2016 (niedziela) godzina 16

Umundurowanie

STRÓJ GALOWY STRAŻAKA OSP


     

Wskład ubióru galowego wchodzą:

 • mundur w kolorze ciemnogranatowym (męski, damski),
 • koszula w kolorze białym z długim rękawem,
 • czapka rogatywkawkolorzeciemnogranatowym (dla mężczyzn),
 • czapka dżokejka w kolorze ciemnogranatowym (dla kobiet),
 • obuwie w kolorze czarnym,
 • sznurgalowy w kolorze srebrnym przeplatany niebieską nitką.

Wyposażeniem uzupełniającym do ubioru galowego są:

 • skarpety w kolorze czarnym (dla mężczyzn),
 • rajstopy w kolorze beżowym (dla kobiet),
 • krawat w kolorze czarnym

Ubiór galowy (ze sznurem galowym) z orderami, odznaczeniami,medalami i odznakami nosi się podczas:

 • świątpaństwowych i w Dniu Strażaka, w tym również podczasświeckich spotkań oraz uroczystości religijnychorganizowanych z tej okazji.
 • uroczystości wręczenia sztandarów, orderów, odznaczeń,medali i odznak, otwarcia strażnic oraz innychuroczystości o ważnym i podniosłym dla jednostki OSP bądźwłaściwego zarządu ZOSP RP znaczeniu.
 • uroczystości składania wieńców na Grobie NieznanegoŻołnierza, grobach poległych i zmarłych oraz pod pomnikamii tablicami pamiątkowymi.

Ubiór galowy (ze sznurem galowym) z baretkami nosi siępodczas:

 • uroczystych przedstawień w teatrach, salach koncertowychitp., gdy występuje się w charakterze przedstawiciela OSPlub oddziału ZOSP RP, a dla pozostałych uczestnikówprzyjętyjest strój wieczorowy.
 • innych ważnych uroczystości na polecenie prezesa(naczelnika) OSP lub prezesa właściwego zarządu oddziałuZOSP RP

Do mundurów wyjściowych i galowych przyszywane są guzikioksydowane o średnicach 16 i 22 mm.

Ubiór galowy dla pocztów sztandarowych i flagowych, wktórego uzupełniające wyposażenie wchodzą:

 • rękawiczki białe,
 • pasgłówny koloru czarnego

Do ubioru galowego z pasem głównym stosuje się obuwie typu"skutery" (nogawki spodni wpuszczane w cholewki butów).Dopuszcza się noszenie spodni bryczesów do butów wysokichtypu "oficerski", a także nakrya głowy w postaci hełmuozdobnego bądź hełmu bojowego łącznie z pasem bojowym zprzypiętym toporkiem.
STRÓJ WYJŚCIOWY STRAŻAKA OSP


Wskład ubioru wyjściowego wchodzą:

 • mundur w kolorze ciemnogranatowym (męski, damski),
 • koszula w kolorze białym z długim rękawem,
 • czapka rogatywka w kolorze ciemnogranatowym (dlamężczyzn),
 • czapka dżokejka w kolorze ciemnogranatowym (dla kobiet),
 • obuwie w kolorze czarnym,
 • kurtka 3/4 z odpinaną podpinką w kolorze czarnym

Wyposażeniem uzupełniającym do ubioru wyjściowego są:

 • skarpety w kolorze czarnym (dla mężczyzn),
 • rajstopy w kolorze beżowym (dla kobiet),
 • krawat w kolorze czarnym

Ubiór wyjściowy z baretkami nosi się podczas:

 • uczestniczenia w posiedzeniach władz statutowych OSP ioddziałów ZOSP RP.,
 • występowania w charakterze przedstawiciela OSP luboddziałów ZOSP RP na oficjalnych spotkaniach i imprezach.STRÓJ LETNI STRAŻAKA OSP


Wskład ubioru letniego wchodzą:

 • koszula letnia w kolorze białym z krótkim rękawem, zguzikami oksydowanymi o średnicy 16 mm,
 • spodnie (spódnica) w kolorze ciemnogranatowym,
 • czapka rogatywka w kolorze ciemnogranatowym (dlamężczyzn),
 • czapka dżokejka w kolorze ciemnogranatowym (dla kobiet),
 • obuwie w kolorze czarnym.

Wyposażeniem uzupełniającym do ubioru letniego są:

 • skarpety w kolorze czarnym (dla mężczyzn),
 • rajstopy w kolorze beżowym(dla kobiet),
 • krawat w kolorze czarnym,
 • sznurgalowy w kolorze srebrnym przeplatany niebieskąnitką,
 • naramienniki w kolorze ciemnogranatowym.

Ubiór letni nosi się podczas:

 • występowania w okresie letnim w charakterzeprzedstawiciela OSP lub oddziału ZOSP RP w spotkaniach iimprezach np. zawodach sportowo-pożarniczych oraz wokolicznościach, gdy nie obowiązuje umundurowaniewyjściowe bądź galowe.
 • odbywania w okresie letnim koncertów - członkowie orkiestrOSP.
 • uczestniczenia w okresie letnim w posiedzeniach władzstatutowych OSP i oddziałów ZOSP RP

Okres letni liczy się od 1 maja do 30 września. Stosowanieubioru letniego warunkuje temperatura powyżej 20° C i zasadajednolitości w ramach OSP lub oddziału ZOSP RP. Ustalenia wtym zakresie należą do prezesa OSP lub zarządu oddziału ZOSPRP, organizującego wspólne wystąpienie.


UBRANIE CHRONNE STRAŻAKA OSPWskład odzieży ochronnej i specjalnej wchodzą:

 • ubranie ochronne dwuczęściowe,
 • ubranie specjalne popularne dwuczęściowe,
 • ubranie koszarowe,
 • rękawice i kominiarka (niepalne),
 • butyspecjalne,
 • hełm

Odzież ochronną i specjalną nosi się podczas:

 • akcjiratowniczo-gaśniczych,
 • ćwiczeń i działań ze sprzętem oraz sprawdzianówwyszkolenia bojowego.

Dopuszcza się noszenie ubrania typu "moro" bądź ubraniakoszarowego podczas akcji ratowniczych, jeśli nie jestkonieczne użycie ubrania ochronnego lub specjalnego. Orodzaju użytej odzieży decyduje kierujący akcją po dokonaniurozpoznania zagrożeń w miejscu interwencji. Odzież ochronnąstosuje się do czasu zniszczenia bądź naturalnego zużycia.


W zestaw przedmiotów ekwipunku osobistego strażaka-ochotnikawchodzą:

 • pasbojowy,
 • zatrzaśnik,
 • toporek strażacki,
 • latarka,
 • podpinka linkowa,
 • maskado aparatu powietrznego,
 • opatrunek osobisty,
 • worek brezentowy na odzież ochronną i ekwipunek osobistySTRÓJ MDP - OSP

     

Wskład ubioru Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP)wchodzą:

 • koszula w kolorze czerwonym z guzikami oksydowanymi ośrednicy 16 mm,
 • szorty w kolorze czarnym,
 • spodnie w kolorze czarnym (dla chłopców),
 • bluzaw kolorze czarnym,
 • spódnica w kolorze czarnym (dla dziewcząt),
 • obuwie sportowe w kolorze czarnym,
 • podkolanówki w kolorze białym,
 • krawat w kolorze czarnym

Ubiór MDP nosi się podczas:

 • występowania w charakterze przedstawiciela MDP naoficjalnych spotkaniach i uroczystościach strażackich,religijnych i świeckich,
 • apeli, wart i innych ważnych wydarzeń na obozach MDP,
 • uroczystych zbiórek MDP.

Dopuszcza się stosowanie poprzedniego wzoru mundurków MDP(wiatrówka niebieska, spodnie/spódnica czarne) do czasunaturalnego ich zużycia.

Członkowie MDP noszą emblematy i dystynkcje haftowane czarną nitkąna czerwonym tle, przy nw. przedmiotach mundurowych:

 • czapkachdżokejkach,
 • koszulach na lewym rękawie, przy czym górna krokiewkapowinna znajdować się w odległości 5 cm powyżej górnegoszwu rękawa.

Członkowie MDP noszą emblematy haftowane czerwoną nitką naczarnym tle przy bluzach koloru czarnego na ich lewymrękawie, przy czym górna krokiewka powinna znajdowaa się wodległości 5 cm poniżej górnego szwu rękawa.

 

NAKRYCIA GŁOWY - OSP     Doubiorów stosuje się następujące rodzaje nakrycia głowy wkolorze noszonych mundurów:

 • czapkę rogatywkę ze srebrnym okuciem daszka (dlamężczyzn),
 • czapkę dżokejkę (dla kobiet),
 • czapkę uszankę (w okresie zimowym).


W MDP nakryciem głowy jest czapka dżokejka w kolorzeczerwonym.

Członkowie zarządów OSP i oddziałów ZOSP RP noszą srebrnegalony na otokach czapek przy czym:

 • Jedengalon - członkowie zarządów OSP, zarządów gminnych ZOSP RPi Komisji Rewizyjnych tych szczebli.
 • Dwagalony - członkowie zarządów oddziałów powiatowych,wojewódzkich, powiatowych i wojewódzkich komisjirewizyjnych, wojewódzkiego sądu honorowego oraz ZarząduGłównego ZOSP RP, Głównej Komisji Rewizyjnej, GłównegoSądu Honorowego

Członkowie władz oddziałów ZOSP RP noszą na denku czapkisrebrne galony w kształcie krzyżaka.

Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP nosi czapkę rogatywkę zesrebrnym okuciem daszka, srebrnym wężykiem na otoku czapki inaszytymi na denku czapki srebrnymi galonami w kształciekrzyżaka.


EMBLEMATY OSP


     

CzłonkowieOSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP noszą emblematy w kolorzesrebrnym na ciemnogranatowym tle haftowane nitką lubbajorkiem, przy nw. przedmiotach mundurowych:

 • czapkach,
 • pagonach ubiorów wyjściowych, galowych, paradnych, kurtek,koszul letnich i MDP, naszyte w odległości 2 cm od dolnejkrawędzi pagonu, ubraniach ochronnych, specjalnych i koszarowych, wmiejscach na to wyznaczonych i odpowiednio przygotowanychprzez producenta ubrań.

CzłonkowieOSP i zarządów ZOSP RP, pełniący funkcje kierowców,mechaników motopomp, łącznościowców, a także członkowieorkiestr i drużyn sanitarnych noszą przy mundurachwyjściowych i galowych na ich lewym rękawie, naszywki-oznakispecjalności, haftowane srebrną nitką na ciemnogranatowymtle. Naszywki umieszcza się 15 cm od dolnej krawędzi rękawa.Członkowie MDP noszą naszywki-oznaki specjalności dla MDP naramieniu prawego rękawa munduru. Wzory tych naszywekokreślone są odrębnymi przepisami. Członkowie OSP noszą nakurtkach odzieży ochronnej i specjalnej napisy "STRAŻ" wkolorze czarnym na żółtym tle w miejscach na to wyznaczonychi odpowiednio przygotowanych przez producenta ubrań.Dopuszcza się noszenie emblematu z napisem "Ochotnicza StrażPożarna" na mundurach wyjściowych i galowych, na ich prawymrękawie haftowanego czerwoną nitką na ciemnogranatowym.


CzłonkowieOSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP noszą na kołnierzachmundurów bądź lewej kieszeni koszuli letniej dystynkcjepełnionych funkcji, haftowane srebrną nitką lub bajorkiem naciemnogranatowym tle.

 • Członkowie OSP, zarządów i komisji rewizyjnych OSP RP orazfunkcyjni oddziałów ZOSP RP mają prawo do noszeniadystynkcji odpowiadających najwyższej z pełnionychfunkcji. Oznaczeniem najwyższej z pełnionych funkcji jestkrokiewka umieszczona w dolnej części dystynkcji.
 • Członkowie OSP i funkcyjni oddziauów ZOSP RP noszr nakurtkach I' w kolorze czarnym dystynkcje peunionychfunkcji w miejscach na to wyznaczonych i odpowiednioprzygotowanych przez producenta ubrań.
 • Członkowie wspierający (osoby fizyczne) mogą nosiadystynkcje funkcji pełnionych w OSP lub zarządzie oddziałuZOSP RP.
 • Wzorydystynkcji pracowników etatowych ZOSP RP określa UchwałaPrezydium ZG ZOSP RP.
Źródło: http://www.strazpozarna.info/


Kreator stron internetowych - przetestuj